Srce i krvne žile

Zbog povišenih razina lipida u krvi nastaju poremećaji koji uzrokuju razvoj bolesti srca i krvožilnog sustava. Velik broj ljudi ima povišene razine kolesterola u krvi tj. hiperkolesterolemiju. Kod dijagnoze ovog poremećaja prvi korak predstavljaju dijetetske mjere, a ako one nisu učinkovite slijedi terapija lijekovima za snižavanje razine kolesterola u krvi. Drugi čimbenik rizika za bolesti srca i krvožilnog sustava je povišen krvni tlak, koji u početku uopće nema simptoma. Ako stanje traje dugo, posljedice mogu biti ozbiljne bolesti poput moždanog ili srčanog udara, zatajenja srca ili bubrega. Osim terapije lijekovima, kod osoba s povišenim krvnim tlakom važnu ulogu imaju dijetetske mjere. U slučajevima povišenih razina lipida u krvi i povišenog krvnog tlaka, adekvatnom prehranom može se smanjiti unos masti i soli te pomoći u redukciji tjelesne mase. Prirodne tvari u dodacima prehrani mogu doprinijeti zdravlju i funkciji srca i značajno poboljšati lipidni profil, a najčešće se koriste biljni sastojci i mineralne tvari.

DISTRIBUTER:

PHARMATHEKA CONSULT d.o.o.

ADRESA:

Bistranska ulica 93
Poljanica Bistranska 10298
Bistra, Hrvatska

TELEFON:

+385 (0)1 36 37 466

TELEFAKS:

+385 (0)1 36 37 460

E-MAIL:

pharmatheka@pharmatheka-consult.hr

© Pharmatheka Consult d.o.o. 2023. - Sva prava pridržana.